INSTITUT de PSICOLOGIA ANALÍTICA C.G.JUNG
BARCELONA
Membre (Training Group) de la  IAAP, 
International Association for Analytical Psychology
 


Presentació

L'Institut.
La Psicologia Analítica.

Jung digué "Tota paraula que no porti vida, no val res".

Hi han paraules que arriben a l'ànima, que tradueixen mistèri, que es musiten, que inviten a contemplar, fins que generen mutisme.
O silencis, on resona la música..
Tota paraula, de l'ordre que sigui, que porti vida.

 
Informació
 

Directori
Contactes
 
Formació
d'Analistes


Seminaris
Màster

Informació
Recerca

Estudis,
Marc Conceptual

 
Enllaços

Adreces
Col·laboracions

 
IAAP SOCIETIES
  
(feu "clic" a la imatge)

 

 

3a Conferència Europea
de Psicologia Analítica

Trieste, Itàlia- Dijous 27 d'agost 2015 - Diumenge agost 30, 2015
 

 ttp://www.cgjungpage.org/

 


Buenos Aires 2015
: Congrés Llatino - Americà

 
Efpa: Conèixer una altra Federació

EAP: Conèixer la
European Association for Psychotherapy


 

  Coses de l'ànima del País. . .
 


Catalunya, Cataluña, Catalogne, Catalonia

CASTELLERS:

PATRIMONI  UNIVERSAL
de la  HUMANITAT
Força, equilibri, valor i seny
Mites Catalans:
Símbols i mites
a través de la literatura

 Jordi Savall