INSTITUT de PSICOLOGIA ANALÍTICA C.G.JUNG
BARCELONA
Membre (Training Group) de la  IAAP, 
International Association for Analytical Psychology
 


Presentació

L'Institut.
La Psicologia Analítica.

Jung digué "Tota paraula que no porti vida, no val res".

Hi han paraules que arriben a l'ànima, que tradueixen mistèri, que es musiten, que inviten a contemplar, fins que generen mutisme.
O silencis, on resona la música..
Tota paraula, de l'ordre que sigui, que porti vida.

 BUTLLETÍ
SETEMBRE 2014

 

 

CATALÀ

 CASTELLÀ


 

Intranet (àrea privada)


Viatge per internet?
Per la web?Cerca a
Internet
Cerca a
la web


 

contacte


 
Informació
 

Directori
Contactes
 
Formació
d'Analistes


Seminaris
Màster

Informació
Recerca

Estudis,
Marc Conceptual

 
Enllaços

Adreces
Col·laboracions

 

 

 

   IAAP SOCIETIES
  
(feu "clic" a la imatge)

 
Buenos Aires 2015
: Congrés Llatino - Americà

 

J
  http://www.cgjungpage.org/


 


EAP:
Conèixer la
European Association for Psychotherapy

  
Efpa: Conèixer una altra Federació ....

 


  Coses de l'ànima del País. . .
 


Catalunya, Cataluña, Catalogne, Catalonia

CASTELLERS:

PATRIMONI  UNIVERSAL
de la  HUMANITAT
Força, equilibri, valor i seny
Mites Catalans:
Símbols i mites
a través de la literatura

 Jordi Savall